Бетке өтүү

Микразим®

Микразим®

Бул бренддин бардык товарлары

Микразим® 10 000 ЕД

Микразим® 10 000 ЕД

Тамак сиңирүү жолу жана зат алмашууга таасир берүүчү дарылар

Микразим® 25 000 ЕД

Микразим® 25 000 ЕД

Тамак сиңирүү жолу жана зат алмашууга таасир берүүчү дарылар