Бетке өтүү

Акушерство и гинекология

Ципрамед

Ципрамед

Системалык түрдө колдонуу үчүн антибактериялык каражат

Амоклавин - АМТ

Амоклавин - АМТ

Амоксациллин 875 мг, Клавулановая кислота 125 мг, таблеткалар

Девасид - АМТ

Девасид - АМТ

Натрий сульбактам 500мг, натрий ампициллин 1000мг

Децефин-АМТ 1 г

Децефин-АМТ 1 г

Цефтриаксон

Гиножен форте

Гиножен форте

Гиножен

Гиножен

Энтеросгель® паста для приема внутрь, 22,5 г

Энтеросгель® паста для приема внутрь, 22,5 г

Энтеросорбтоочу каражат

Генферон® Лайт спрей

Генферон® Лайт спрей

Дозаланган мурун көӊдөйүнө спрей

Генферон®  500 000 МЕ

Генферон® 500 000 МЕ

ректалдык жана жыныс кынга салына турган суппозиторийлер

Генферон®  1 000 000 МЕ

Генферон® 1 000 000 МЕ

ректалдык жана жыныс кынга салына турган суппозиторийлер

Генферон® лайт  250 000 МЕ

Генферон® лайт 250 000 МЕ

жыныс кынга жана ректалдык суппозиторийлер

Вагилак®

Вагилак®