Бетке өтүү

Пульмонология

Гриппамед - Амбро 30 мг

Гриппамед - Амбро 30 мг

Гриппамед - Амбро 15 мг

Гриппамед - Амбро 15 мг

Монтелукаст-АМТ

Монтелукаст-АМТ

Дем алуу жолдорунун бүтөлүү ооруларын дарылоо үчүн каражаттар

Респиро 25мкг/ 250мкг 120 доз аэр

Респиро 25мкг/ 250мкг 120 доз аэр

Ингаляциялар үчүн дозаланган аэрозол

Синтус сироп 0.15% 200 мл

Синтус сироп 0.15% 200 мл

Дем алуу органдарынын системасына таасир берүүчү каражат

Флуимуцил®

Флуимуцил®