Бетке өтүү

Генферон®

Генферон®
Генферон® Лайт спрей

Генферон® Лайт спрей

Дозаланган мурун көӊдөйүнө спрей

Генферон® Лайт 10 000 МЕ

Генферон® Лайт 10 000 МЕ

Мурун көӊдөйүнө тамчылар

Генферон®  500 000 МЕ

Генферон® 500 000 МЕ

ректалдык жана жыныс кынга салына турган суппозиторийлер

Генферон®  1 000 000 МЕ

Генферон® 1 000 000 МЕ

ректалдык жана жыныс кынга салына турган суппозиторийлер

Генферон® лайт  125 000 МЕ

Генферон® лайт 125 000 МЕ

жыныс кынга жана ректалдык суппозиторийлер

Генферон® лайт  250 000 МЕ

Генферон® лайт 250 000 МЕ

жыныс кынга жана ректалдык суппозиторийлер